تعرفه نظافت منزل

تعرفه نظافت منزل2021-10-07T19:31:33+03:30

تعرفه نظافت منزل

شرکت خدماتی تعرفه نظافت منزل

 

تعرفه نظافت منزل | قیمت نظافت راه پله _ هزینه نظافت راه پله _ قیمت نظافت منزل تهران

تعرفه نظافت منزل | قیمت نظافت راه پله _ هزینه نظافت راه پله _ قیمت نظافت منزل تهران

صفحات مورد نیاز شما:

به شما شدیدا پیشنهاد میکنیم مطالب زیر را مطالعه کنید و برای ورود به هریک از صفحات بر روی متن مورد نظر کلیک کنید.
شرایط و موارد مورد نیاز رزرو نظافتچی
تعرفه های شرکت پاک رویال
اطلاعات تماس و راه های ارتباطی با پاک رویال
راهنمای ورود نظافتچی و نظارت بر امور و خروج نظافتچی
نکات مهم و آموزشی برای نظافت منزل و نظافت راه پله

چرا شرکت خدماتی نظافتی پاک رویال را انتخاب کنیم ؟

[/fusion_title]
  • اعزام کارگران نظافتچی مجرب و متخصص

  • به کار گیری کارگران سالم و موجه

  • بیمه حوادث برای تمامی نظافتچی های تحت پوشش

  • ارسال معرفی نامه معتبر همراه نظافتچی های تحت پوشش

  • ضمانت کار حتی بعداز خروج‌ نظافتچی

  • ارسال 4نوع شوینده واجب همراه نظافتچی جهت ارائه خدمات بصورت رایگان

تعرفه نظافت منزل _ قیمت نظافت منزل _ شرکت خدماتی در تهران _ شرکت نظافتی

تعرفه نظافت منزل _ قیمت نظافت منزل _ شرکت خدماتی در تهران _ شرکت نظافتی

شرکت خدماتی ، نظافت منزل ، نظافت راه پله

رابطه بین شرکت خدماتی نظافتی و نظافت منزل و نظافت راه پله بسیار فشرده و با اهمیت میباشد
توجه داشته باشید هرچه بیشتر زندگی شهری و اقتصاد خانواده به سمت و سوی اروپایی و غربی پیش میرود
نیازمند گمک گرفتن برای بر طرف کردن بسیاری از امور خانه از بیرون هستیم.

 به طور مثال:

رستوران ها ، شرکت خدماتی نظافتی ، خشکشویی ووو چراکه در زندگی شهری امروزه
هم مرد خانه و هم زن خانه مجبور به کار کردن هستند تا بتوانند از لحاظ اقتصادی نیاز خانواده را برطرف کنند
به همین دلیل روز به روز کمتر از قبل میتوانیم کارهای نظافت منزل یا تهیه غذا و… را خودمان انجام دهیم
پس در این مواقع بهترین کار این است که با یک شرکت خدماتی نظافتی معتبر جهت نظافت منزل و نظافت راهپله ووو همکاری داشته باشیم
یا توجه به تعرفه نظافت منزل وقتی یک شرکت خدماتی نظافتی خوب پیدا میکنیم
دیگر قطع همکاری نکنیم و فریب بعضی از نظافتچی های اعزامی از طرف شرکت خدماتی نظافتی که برای نظافت منزل و نظافت راه پله شما خدمت رسیده است را نخوریم
بعضی از نظافتچی ها برای جذب مشترکینی که شرکت خدماتی اورا جهت نظافت منزل یا نظافت راه پله آنها اعزام کرده سعی میکنند
با بازگو کردن سختی های زندگی و درصدی شرکت خدماتی نظافتی از نظافتچی میگیرد
و مظلوم نمایی از نظر احساسی مشتری شرکت خدماتی نظافتی را تحت تاثیر قرار دهند
که با خود ایشان ارتباط برقرار کنند و دیگر به شرکت زنگ نزنند تا بعد از قطع همکاری با شرکت خدماتی نظافتی بتوانند
به صورت انفرادی جهت نظافت منزل و نظافت راه پله مشتری برود تا تعرفه نظافت منزل شرکت را تغییر دهند
و ما در این مورد وظیفه خود میدانیم مسائل مهمی را بازگو کنیم که در سه دسته جمع بندی میشود
نظافت راه پله

نظافت راه پله

۱_ زمانی که شما نظافتچی بی خبر شرکت خدماتی را به منزل خود می آورید :

در جریان باشید که مسئولیت آن نظافتچی به عهده شما میباشد و قانون در صورتی که وی در محل کار شما آسیبی ببیند شمارا مسئول میداند
اگر منزل شما بیمه مسئولین و حوادث نباشد باید هزینه های وی را از جیب خودتان بپردازید
پس همیشه زمان نیاز به نظافتچی حتما با شرکت خدماتی و نظافتی ارتباط برقرار کنید گه نظافتچی های خود را بیمه حوادث میکند
و بدون بیمه جهت نظافت منزل و نظافت راه پله شما اعزام نمیکند
پس تعرفه نظافت منزل که شرکت مشخص کرده یکی از دلایل آن این است.
اگر زمانی شما با نظافتچی شرکت خدماتی نظافتی بدون اطلاع شرکت ارتباط برقرار نمایید
و وی به جهت نظافت منزل و نظافت راه پله شما بدون معرفی نامه شرکت خدماتی نظافتی بیاید حتی اگر هنوز با شرکت خدماتی قرارداد کاری داشته باشد
شرکت مسئولیتی به عهده نخواهد گرفت و تمام مشکلات ناشی از این ارتباط برعهده شخص شما میباشد.
نظافت منزل

نظافت منزل

۲_ زمانی که شما نظافتچی خود را به شرکت خدماتی نظافتی سفارش میدهید:

زمانی که اعزام از طریق شرکت به همراه معرفی نامه ممهور از طرف شرکت خدماتی نظافتی جهت نظافت منزل و نظافت راه پله شما خدمت میرسد
مطمئن باشید اول اینکه تعرفه نظافت منزل منصفاته و با پشتیبانی میباشد که شما آن را پرداخت مینمایید
بعد از خروج نظافتچی شخصی هست که پاسخگو شما باشد.
تمام مدارک شناسایی و محل زندگی خود شخص و خانواده او نزد شرکت خدماتی نظافتی هستش
و اگر زمان نظافت منزل و نظافت راه پله شما از سمت نظافتچی قصور و اشتباهی سر بزند که نظافتچی های این شرکت خدماتی نظافتی مطمئن بوده
و قبل از بکارگیری شخص از تمام جهات آنالیز میشوند ولی بازهم اگر اشتباهی انجام دهند
یا مبلغی اضافه بر تعرفه نظافت منزل چاپ شده در معرفی نامه درخواست کند و…
وی نمیتواند ناپدید شود ولی وقتی شما با شخصی که از سمت شرکت خدماتی نظافتی نمی آید ارتباط برقرار میکنید
اگر وی اشتباه یا قصوری داشته باشد زمانی که از بعد از نظافت منزل و نظافت راه پله شما از دسترس خارج شود
دیگر شما هیچ چیزی از وی جز یک نام یا نام خانوادگی یا یک شماره که خطهای بدون سند و… زیاد هست ندارید
که با توجه به مسائل پیش رو خدایی ناکرده اگر جرمی داشته باشد نظافتچی که به صورت انفرادی کار میکند دیگر در دسترس نخواهد بود
توجه داشته باشید حتی اگر نظافتچی با شرکت خدماتی نظافتی قرارداد داشته باشد
و بدون اطلاع شرکت نظافتچی خدمت شما برسد و مشکلی پیش بیاید شرکت هیچگونه مسئولیتی به عهده نمیگیرد.
شرکت خدماتی نظافت منزل نظافت راه پله

شرکت خدماتی نظافت منزل نظافت راه پله

۳_ زمانی که از سمت شرکت خدماتی نطافتی نظافتچی جهت نظافت منزل و نظافت راه پله شما اعزام‌ میشود:

مطمئن شوید تمام مسائل بازگو شده در تبالیغ آن شرکت و زمان ارائه خدمات بدون هیچ مشکلی انجام میشود
و به صورت عامیانه بخواهیم بگوییم دبه نخواهند کردی که چون دیوارشویی دارید تعرفه نظافت منزل شما فرق میکند و
قیمت بالاتر میرود یا مثال اگر از فلان شوینده استفاده کنم یا جابجایی اسباب شما موجب تغییر قیمت میشود
ولی شرکت خدماتی نظافتی که تصمیم به ماندگاری داشته باشد هرگز اجازه انجام چنین اشتباهاتی را به نظافتچی اعزامی نمیدهد
و تعرفه نطافت منزل اتحادیه را زمان اعزام‌ کارگر خدماتی در نظر میگیرد.
شرکت خدماتی نظافت منزل نظافت راه پله

شرکت خدماتی نظافت منزل نظافت راه پله

          لطفا فرم را با دقت و صحت کامل پر نمایید
رزرو اینترنتی حداکثر باید برای 2 روز آینده باشدبه طور مثال امروز درخواست نیرو ارسال شود تا 24 ساعت بعد با شما تماس گرفته خواهد شد و برای روز بعد اعزام میشوند
[]
1 Step 1
مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
شماره تماس
شماره تماسثابت
آدرس محل کار
0 /
خدمات

کاربران گرامی توجه داشته باشید :

لطفا فرم را با دقت و صحت کامل پر نمایید

رزرو اینترنتی حداکثر باید برای 2 روز آینده باشدبه طور مثال امروز درخواست نیرو ارسال شود تا 24 ساعت بعد با شما تماس گرفته خواهد شد و برای روز بعد اعزام میشوند


Previous
Next
[/fc

درباره شرکت

درباره ما
شرکت خدمات نظافتی ایرانیان که با نام تجاری سپهر جرجند ایرانیان در سال 1393به ثبت رسیده ( که از طریق سامانه ilenc.ir قابل پیگیری و استعلام هست ) و با اخذ مجوز های لازم شروع بکار نموده است که قبل از ثبت شرکت در قالب موسسه با نام پاک رویال شروع به کار نمود که به دلیل کپی برداری های فراوان تصمیم به تغییر نام گرفته شد و با نام نظافت ایرانیان در زمینه ارائه خدمات نظافت و امور منزل به خدمات رسانی خود ادامه داده است که هم اکنون تحت پوشش شرکت “پاک مهر نیکو منش ” با شماره ثبت : 519964 مشغول خدمات رسانی می باشد و تا به امروز هیچ شکایت و اعتراضی نداشته است که این نشانگر عملکرد عالی مسؤلین مجموعه میباشد.
توجه داشته باشید زمانی که تصمیم به همکاری با مجموعه یا شرکتی را میگیرید حتما چند دقیقه وقت جهت مراجعه به سامانه های اطلاع رسانی جهت استعلام اطلاعات ارائه شده بگذارید تا در آینده متضرر نشوید.

با تشکر فراوان
مدیریت شرکت خدمات نظافتی پاک مهر نیکو منش

شماره های تماس

شمال : 2263918926708748

غرب :   4481819365811461

جنوب : 3315165636051481

شرق :  7717378177622809

مرکز :  88750018 — 55981703

شماره مدیریت : 09903225363

مسئول اعزام : 09120526536